Login

Brug den gamle kommunes skolekode, ellers kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.nr. 70 220 230.

  • Spil
  • Hvorfor?
  • Førstehjælpsundervisning
  • Sponsor
  • Presse
  • Kontakt os

Sponsorer

 

if

  er sponsor på projektet Førstehjælp i Skolen. De har valgt netop dette projekt, da det understøtter If’s værdigrundlag, som er ”samfundsansvar”:
 
Det er helt naturligt, at forsikringsvirksomheder arbejder for et samfund, hvor alle kan leve i tryghed. Dele af If’s sponsorvirksomhed er derfor indrettet efter samfundet med det formål, langsigtet at modarbejde negative samfundsfænomener som segregation og isolering”.
 
 er Nordens førende skadeforsikringsselskab med ca. 3,6 mill. kunder i Norden og Baltikum. Bruttopræmieindtægten var 37 mia. svenske kr. i år 2005. Koncernen har ca. 6.600 ansatte.
 
 tilbyder skadeforsikringer til kunder på nationale markeder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. Desuden tilbyder If service ved filialkontorer og netværk til nordiske kunder med international virksomhed.
 

Læs mere om If på www.if.dk

-------------------------------------------------------------------

Foreningen Østifterne

Foreningen Østifterne er sponsor på projektet Gratis instruktøruddannelse i 2008 og 2009.

Foreningens formål er gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S, dels at medvirke til at opretholde og videreføre i Nykredit Forsikring A/S den forsikringsvirksomhed, der tidligere blev drevet af Østifterne Forsikring gs., dels i øvrigt at tage del i Nykredit koncernens virksomhed inden for det finansielle område samt derudover at virke til fremme af skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde.

Læs mere om Foreningen Østifterne på www.nykredit.dk

-----------------------------------------------------------------

A P Møllerske Støttefond

A P Møllerske Støttefond er sponsor på projektet Gratis instruktøruddannelse i 2009.

Fonden "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" er stiftet i 1953 af skibsreder A. P. Møller (1876-1965).

Med fonden ønskede A. P. Møller at sikre de af ham stiftede virksomheder en rolig driftsmåde til landets gavn ud fra de konstruktive principper, som hidtil havde været fulgt, og endvidere at bevare sit livsværk på danske hænder.

Fonden blev hovedaktionær i A/S Damskibsselskabet Svendborg og Damskibsselskabet af 1912, A/S. I 2003 fusionerede de to selskaber under navnet A. P. Møller - Mærsk A/S. 

Læs mere om A P Mølleske Fond på www.apmollerfonde.dk og www.maersk.dk

-----------------------------------------------------------------

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er sponsor på projektet Førstehjælp på mobil.

Lauritzen Fonden blev oprettet af brødrene Ivar og Knud Lauritzen og deres søster, Anna Lønberg-Holm, i 1945 i forbindelse med 50-året for starten af Dampskibsselskabet ’Vesterhavet’. ’Vesterhavet’ blev grundlagt af deres far, Ditlev Lauritzen, i 1895.


Lige fra begyndelsen har Fonden haft flere målsætninger. Vi fremmer og udvikler dansk shipping og dansk foretagsomhed. Vi støtter projekter inden for shipping, landbrug, kultur, handel og industri. Vi støtter nordisk og internationalt humanitært arbejde. I særdeleshed er det intentionen med Fonden at støtte uddannelse og træning af unge i ind- og udland og arbejdet for ”den bedst mulige indretning af arbejdspladser for at fremme jobtilfredshed,”.

Læs mere om Lauritzen Fonden på www.lauritzenfonden.com

 

-----------------------------------------------------------------

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har bevilget tilskud til projektet Førstehjælp på smartboard.

 

LÆR Førstehjælp

I Danmark er der mere end 600.000 skoleelever. Hver 5. af disse børn og unge - eller mere end 120.000 - kommer hvert år så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Omsat til mere jordnære tal, betyder det, at hver eneste skole i Danmark gennemsnitligt sender 70 børn på skadestuen. Hvert år.

40 % af disse børn kunne være sluppet for skadestuen, hvis der havde været en førstehjælper til stede ved ulykken/sygdommen.

Tankevækkende tal – ikke blot økonomisk, men først og fremmest medmenneskeligt, ikke?

Design by mouseketeers