Login

Brug den gamle kommunes skolekode, ellers kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.nr. 70 220 230.

  • Spil
  • Hvorfor?
  • Førstehjælpsundervisning
  • Sponsor
  • Presse
  • Kontakt os

Førstehjælpsundervisning

 

AV-AV.nu – Førstehjælp i skolen er et landsdækkende projekt, som har til formål at integrere førstehjælpsundervisning i skolerne.

På sigt er det mest økonomisk for skolen at uddanne sin egen førstehjælpsinstruktør. Med en instruktøruddannelse vil læreren nemlig kunne undervise såvel lærerstaben som eleverne. Undervisningen i førstehjælp til eleverne til og med 6. klasse kan forestås af en lærer, der inden for de seneste 3 år har gennemgået og bestået et førstehjælpskursus af 12 timers varighed. For at undervise den ældste årgang (7. – 10. kl.) skal læreren have gennemgået en instruktøruddannelse og være certificeret af Dansk Førstehjælpsråd.

Vil du vide mere om instruktøruddannelse – så klik her.

Ser skolen sig ikke i stand til på nuværende tidspunkt at uddanne deres egen førstehjælpsinstruktør er Dansk Folkehjælp gerne behjælpelig med at afholde kurser for både skolens elever og lærere.

Vil du vide mere om disse kurser – så klik her.

LÆR Førstehjælp

I Danmark er der mere end 600.000 skoleelever. Hver 5. af disse børn og unge - eller mere end 120.000 - kommer hvert år så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Omsat til mere jordnære tal, betyder det, at hver eneste skole i Danmark gennemsnitligt sender 70 børn på skadestuen. Hvert år.

40 % af disse børn kunne være sluppet for skadestuen, hvis der havde været en førstehjælper til stede ved ulykken/sygdommen.

Tankevækkende tal – ikke blot økonomisk, men først og fremmest medmenneskeligt, ikke?

Design by mouseketeers