Login

Brug den gamle kommunes skolekode, ellers kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.nr. 70 220 230.

  • Spil
  • Hvorfor?
  • Førstehjælpsundervisning
  • Sponsor
  • Presse
  • Kontakt os

Hvorfor?

Førstehjælp skal på banen - også i skolen
Hvor tit er I på skadestuen med jeres elever? Tænker I på, at mange besøg faktisk kunne undgås, hvis I som lærere kunne førstehjælp?

Hvert år bliver over 120.000 børn i Danmark bragt til behandling på en skadestue - det svarer i gennemsnit til 70 elever pr. skole pr. år. Hvis eleverne var blevet behandlet på ulykkestedet med førstehjælp, kunne hele 40 % af disse skadestuebesøg være undgået. Derfor er der sund fornuft i at uddanne både elever og lærere i førstehjælp.

Alle er enige - undtagen når der skal handles...
Som det er i dag, er det helt op til den enkelte kommune og skole, om der skal undervises i førstehjælp eller ej. Og det på trods af, at den tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs allerede i efteråret 2004 meldte ud, at nu skulle folkeskoleeleverne undervises i obligatorisk førstehjælp. Et udsagn, der stadig bakkes op af flere ordførere i Folketinget, men indtil nu kun har afstedkommet en anbefaling om førstehjælpsundervisning. 

Dansk Folkehjælp vil gerne gå forrest 
Det er Dansk Folkehjælps overbevisning, at det IKKE er skolernes modvilje mod indførelse af førstehjælpsundervisning, der har forhalet processen, men snarere et spørgsmål om skolernes ressourcer – økonomiske og tidsmæssige såvel som personalemæssige.

Derfor vil vi som førstehjælpsorganisation gerne bidrage med en fordelagtig løsning, som kan bane vejen for indførelsen af førstehjælpsundervisning i skolerne – helt på linie med vores nordiske naboer, som indførte obligatorisk førstehjælpsundervisning i skolen for mere end 10 år siden. Og takket være et økonomisk tilskud fra If forsikringsselskab, kan vi nu tilbyde både kurser, undervisningsmateriale og lærervejledninger til en yderst overkommelig pris. Og så er de interaktive førstehjælpsspil for de tre klasseniveauer endda ganske gratis.

LÆR Førstehjælp

I Danmark er der mere end 600.000 skoleelever. Hver 5. af disse børn og unge - eller mere end 120.000 - kommer hvert år så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Omsat til mere jordnære tal, betyder det, at hver eneste skole i Danmark gennemsnitligt sender 70 børn på skadestuen. Hvert år.

40 % af disse børn kunne være sluppet for skadestuen, hvis der havde været en førstehjælper til stede ved ulykken/sygdommen.

Tankevækkende tal – ikke blot økonomisk, men først og fremmest medmenneskeligt, ikke?

Design by mouseketeers